Over Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Bluebird Services met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Bluebird Services verstrekt door middel van deze website louter informatie over de diensten die door Bluebird Services worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Bluebird Services aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. luebird Services aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Bluebird Services opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Bluebird Services alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Bluebird Services niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door de Bluebird Services worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Bluebird Services uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Bluebird Services worden onderhouden wordt afgewezen.